ZPRÁVA DNE: Česká televzie je v exekuci! Víme víc…

Ano, čtete dobře. Česká televize, která měla hospodařit s našich daní a hlavně koncesionářských poplatků, které každý občan, každý měsíc posílá.

Celý případ se týká pořadu Václava Moravce. ČT se dostala do sporu Unií obhájců (dále jen UO), poté co se začala zajímat o vyváženost pořadu a na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, požadovala informace o složení hostů. A to v případě když byli hosté, advokáti, soudci, státní zástupci, nebo lidé činní v trestném řízení.

„ČT ve lhůtě informace neposkytla, pouze zaplatila náklady řízení a podala kasační stížnost. Takovému postupu se Unie obhájců musí bránit, jde o protiprávní jednání, které sama ČT ve svých reportážích často kritizuje,“
Advokát Václav Vlk, člen UO

Proti ČT je nyní vedená exekuce, jedná se o exekuci na nepeněžité a nezastupitelné plnění. Proti ČT budou nyní použity pokuty, dokud nevyhoví rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 4 a neposkytne žádané informace. První vynucující pokuty lze stanovit až v hodnotě 100 000 Kč, v případě další nespolupráce se pokuty zvyšuj.