Omezení svobody slova v Rakousku!!! Mohammed již nesmí být nazýván PEDOFILEM! Co však říkají islámské prameny…??

Vše začalo když jistá Rakušanka s iniciály E.S. označila proroka Mohammeda na své přednášce na z pedofila. Přednáška se jmenovala Základní informace o islámu a narazila během ní na téma Mohammedova sňatku s šestiletou Aíšou.

E.S. se dostala před soud. Spor to byl věru zajímavý a rezonoval celým Rakouskem.

„Šestapadesátiletý muž a šestiletá dívka. Jak byste to chtěli nazvat, pokud ne pedofilie?“ 

E.S. před soudem, tázala se soudní poroty.
Soud, ale nakonec rozhodl v její neprospěch a odsoudil ji k pokutě za zneužívání náboženství. Pokuta činila 480 eur, což je v přepočtu asi 12 tisíc korun. Soud své rozhodnutí zdůvodnil takto:

„Poznámky mohou být chápány pouze jako manifestace, že Mohamed není hoden uctívání“

řekl tribunál a dodal, že byly proneseny ve snaze očernit islám. 

Jak je to ovšem doopravdy, byl Muhammad pedofil? Co říkají islámské prameny?

traduje se, že prorok Muhammed (Mír s Ním) uzavřel manželství s Aíšou když ji bylo 6 let a konzumoval jej když ji bylo 9 let. Poté s ním zůstala devět let (pozn. do její smrti)

Hadís – Islámský pramen vzdělanosti – komentář ke Koránu bez, kterého je nepochopitelný Sahih Bukhari 7:62:64

Zde předkládáme ukázku s disertační práce arabisty Petra Pelikána: Sunna – pramen islámského práva

Answering Muslims: CNN Calls Islamic Child Marriage an "Inhumane ...

A to není jediná divná věc Mohammed také doporučoval pití velbloudí moči:

Tradoval Anas :Někteří lidé z kmene ‘Ukl přišli k Prorokovi a přijali islám. Klima v Medíně jim nesedělo, tak jim prorok přikázal jít k velbloudům a pít jejich mléko a moč (jako medicínu)

Sahih Bukhari 8:82:794

A toto je jeden z dopisů, které Muhammed rozesílal lidem, těm které chtěl napadnout. Sám však neuměl psát, tak je diktoval. Tento dopis napsal křesťanům z Ajlah:

Johnu ibn Rubahovi a vůdcům Aylahu. Pokoj Vám! Prosím za Vás boha, nad něhož není žádného jiného Pána. Nebudu proti Vám bojovat, dokud Vám nesdělím následující. Uvěřte nebo zaplaťte poplatek. A buďte poslušní Pánu a jeho Proroku a rovněž poslům jeho Proroka. Poctěte je a oblečte je do těch nejlepších šatů, nikoli do žádných ošuntělých rouch. Oblečte hlavně Zeida do nejlepších šatů. Dokud budou mí poslové spokojeni, budu i já spokojen. Víte o poplatku. Pokud si přejete bezpečnost na moři i na zemi, poslechněte Pána a jeho Proroka a on Vás ubrání přede všemi požadavky, ať už od Arabů nebo jiných cizinců, vyjma požadavků Pána a jeho Proroka. Pokud však se jim vzepřete a rozhněváte je, nepřijmu od Vás jedinou věc, dokud nad Vámi nezvítězím a nezajmu Vaše děti a nezabiji Vaše dospělé; protože já jsem apoštolem Pána v pravdě. Věřte v Pána a jeho Proroka. A věřte také v mesiáše, syna Marie; neboť on byl vpravdě slovem božím: Věřím v něho a v to, že byl poslem božím. Poslechněte tedy, než k Vám přijde zkáza. Vysílám k Vám své posly. Dejte Harmalovi tři míry ječmene; a jistě Harmala hath se za Vás přimlouval. Co se mě týče, pokud by nebylo Pána a této (přímluvy Harmala), neposlal bych Vám žádnou zprávu předtím, než povolám svou armádu. Nicméně teď, pokud uposlechnete mé posly, bůh se stane Vaším ochráncem, a též Mohamed, a kdokoli, kdo pod něj spadá. Moji poslové jsou Sharahbil, etc. Vaše bude boží ochrana a rovněž Mohamedova, jeho apoštola, a mír bude s Vámi, pokud se podřídíte. A pošlete lid Macna zpět do jeho země

Zajímavé odkazy pro další studium:
https://wikiislam.net/wiki/Odpov%C4%9Bdi_na_apologetiku:_Mohamed_a_Ai%C5%A1a#cite_note-Sheikh_Mohamed_Ben-8
https://wikiislam.net/wiki/Ai%C5%A1in_v%C4%9Bk_konzumace
https://wikiislam.net/wiki/72_Pannen

Děkujeme, za Vaši přízeň drazí čtenáři!!!

Socioložka z Cambridge: Pedofilie je normální sexuální orientace!! Čtěte zde!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *