Ministerstvo zemědělství mýtí poslední prales v Česku!

Boubínský prales a Žofínský prales. Ještě existuje asi dalších 5, ale rozdíl mezi nimi je, že první dva jmenované pralesy jsou zcela nepřístupné lidem, tedy jsou skutečnými pralesy. Tedy až na nevyhnutelně nutné zásahy správy CHKO. Jeden takový zásah se možná stal nyní pralesu osudným…

Státní správa CHKO Šumava dala zelenou státnímu podniku Lesy ČR a ten začal kácet ovšem za použití strojů k těžbě. Kácet se měly pouze nemocné stromy, ale Lesy ČR mýtí vše. Dělají z pralesa ementál a zbývající stromy jsou ohroženy vyvrácení větrem. Nejhorší je však to, že Lesy ČR pokácené stromy neodvážejí, ale nechávají na skládce v lese, což má za následek rozlézání kůrovce a jeho nekontrolovatelné množení

Alt
Altfoto: https://www.npsumava.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *